سهراب مستوفی رئیس هیئت مدیره
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه تربیت مدرس سابقه 15 سال فعالیت در شرکت‌های معدنی
دانیال قدیانی مدیرعامل
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه صنعتی اصفهان  رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه 5 سال فعالیت اجرایی در شرکت‌های معدنی
محمد کاظمی مدیر تحقیق و توسعه
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه تربیت مدرس کسب رتبه 1 کنکور دکترا مهندسی معدن سابقه 3 سال فعالیت در شرکت‌های معدنی
امیرحسین بدرالدینی مدیر داخلی
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرش مستقیم به کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه 2 سال فعالیت اجرایی در انجمن‌های علمی و سابقه 1 سال فعالیت در شرکت‌های معدنی
وحید خدابنده‌لو مدیر اجرایی
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه تهران سابقه 2 سال فعالیت در شرکت‌های معدنی
احسان نظری کارشناس نرم‌افزار
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار دانشگاه اتاوا کانادا حضور در پروژه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و سابقه 5 سال برنامه نویسی بک-اند
امیر رضازاد کارشناس مکانیک و طراحی صنعتی
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی صنعتی دانشگاه ارومیه فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی صنعتی دانشگاه تربیت مدرس حضور در پروژه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و سابقه 4 سال طراحی قطعات صنعتی
علی نعمتی کارشناس هوش مصنوعی
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه صنعتی شاهرود فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه تربیت مدرس حضور در پروژه‌های مختلف معدنی و فعالیت در شرکت‌های معدنی و همکار هوش مصنوعی