دور نمای زغالسنگ در آینده

افزایش روزافزون جمعیت ودرنتیجه تامین انرژی مورد نیاز بشر یکی ازچالشهای آتی مهندسان و دانشمندان خواهد بود بیش از150 سال ازا ستخراج نفت می گذرد و با توجه به ذخایر قطعی نفت جهان و مصرف کنونی نفت تا 50 سال آینده ذخایر به اتمام خواهد رسید بنابراین اخذ تدابیر مناسب درزمینه تامین انرژی از ضروریات خواهد بود.

یکی ازمنابع مهم که تاسالهای متمادی میتواند جوابگوی نیاز تامین انرژی بشر باشد زغال سنگ است که ازدیرباز مورد استفاده قرارگرفته است ذخایر قطعی زغال سنگ با روند کنونی مصرف حداقل تا 150 سال آینده می تواند نقش کلیدی درتامین انرژی مورد نیاز بشر ایفا نماید باتوجه به هزینه پایین تولید و استخراج آسان و تمیز نفت درمقایسه با زغال سنگ صنایع به این منبع مه انرژی توجه کافی نداشته اند ولی اکنون زمان آن است که با سرمایه گذاری درزمینه اکتشاف دقیق تر و توسعه روشهای استخراج زغال سنگ با هزینه کمتر و مطالعه درمورد روشهای تبدیل زغال سنگ به نفت و گاز این منبع انرژی مورد توجه بیشتری قرارگیرد.

بنابراین اخذ تدابیر مناسب درزمینه تامین انرژی از ضروریات خواهد بود یکی ازمنابع مهم که تا سالهای متمادی میتواند جوابگوی نیاز تامین انرژی بشر باشد زغال سنگ است که ازدیرباز مورد استفاده قرارگرفته است ذخایر قطعی زغال سنگ با روند کنونی مصرف حداقل تا 150 سال آینده می تواند نقش کلیدی درتامین انرژی مورد نیاز بشر ایفا نماید باتوجه به هزینه پایین تولید و استخراج آسان و تمیز نفت درمقایسه با زغال سنگ صنایع به این منبع مه انرژی توجه کافی نداشته اند ولی اکنون زمان آن است که با سرمایه گذاری درزمینه اکتشاف دقیق تر و توسعه روشهای استخراج زغال سنگ با هزینه کمتر و مطالعه درمورد روشهای تبدیل زغال سنگ به نفت و گاز این منبع انرژی مورد توجه بیشتری قرارگیرد.

منبع: civilica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =