زمین شناسی

اجرای طرح پتانسیل‌یابی ژئوپارک در محدوده استان اصفهان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی‌و اکتشافات‌معدنی کشور، از آغاز تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی نسل دوم سرور پایه به صورت پایلوت و اکتشافات سیستماتیک در محدوده‌ای از استان اصفهان خبر داد و گفت: علاوه بر آن طرح پتانسیل‌یابی ژئوپارک در محدوده این استان در دستور کار سازمان قرار دارد.

پتانسیل ژئوتوریسمی جزیره هرمز بی نظیر است

پیرو منویات مقام معظم رهبری پیرامون توجه بر جزایر بویژه جزیره هرمز، در طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی، یکی از ماموریت‌ها تمرکز بر این موضوع قرار داده شده است.