جایگاه فناوری های نوین برای فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد در کشور

آهن یکی از فراوان ترین عناصر در پوسته زمین بوده و به طور متوسط حدود 2 تا 3 درصد سنگ های رسوبی و حدود 8 تا 9 درصد سنگ های بازالت و گابرو از عنصر آهن تشکیل شده است. به طور کلی بیش از 300 کانی حاوی عنصر آهن هستند

فرصت‌ ها و تهدید‌ات آب‌ های مزاحم برای معادن

دسترسی به آب یکی از مهم‌ترین متغیرها برای معادن کشور است. از آنجایی‌که در تمامی مراحل کار معدن، به‌‌ویژه مرحله فرآوری به آب نیاز است؛ بنابراین در دسترس بودن آب، بازچرخانی و مدیریت آب، مسئله مهمی است که باید مورد توجه معدنکاران کشور قرار بگیرد.

فناوریهای نوین زهکشی گاز متان در معادن زغال سنگ

در حال حاضر اغلب عملیات معدنی در معادن زغالسنگ در زون گازدار صورت میگیرد. در آینده نیز با گسترش و توسعه معادن و عمیق تر شدن آن مسلماً مسائل و مشکلات ناشی از گازها در معادن زغال- سنگ افزایش مییابد. گرچه تاکنون این امکان به وجود نیامده است که بتوان معدنکاری را به طور کاملا ایمن ساخت ولی در عین حال باید با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی نوین و سایر امکانات موجود خطرات ناشی از هجوم گاز به کارگاه یا انفجار را به حداقل رسانید.

سدهای زیرزمینی و فناوری NBT

با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود در معادن، بخصوص زهاب اسیدی ناشی از دمپهای باطله و دیگر آلاینده های زیست محیطی ناشی از استخراج، می توان در یک کاربرد جدید به سدهای زیرزمینی به عنوان یک راهکار تازه در جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از معدنکاری نگاه کرد.