04

پروژه های ما

این شرکت در راستای هوشمندسازی صنایع پروژه های زیر را در دست اجرا دارد.
1

کلاه ایمنی هوشمند

کلاه ایمنی هوشمند، جهت تأمین امنیت کارگران در معادن زیرزمینی (زغالسنگ و فلزی) و روباز، برای پایش و نظارت مستمر بر شرایط پیچیده و خطرناک معادن طراحی شده است. این کلاه با استفاده از راه های ارتباطی در شرایط غیر عادی در کمترین زمان به وسیله نرم افزار موجود به مسئولین امر هشدار خواهد داد.

2

هوشمندسازی تاسیسات آبفا

شرکت ویرا پاسارگاد در قالب همکاری با شرکت آب و فاضلاب استان البرز، پس از بررسی و نیازسنجی، با بهره بردن از دانش متخصصان خود، سامانه ای به منظور هوشمندسازی و افزایش بهره وری تاسیسات و ادوات مختلف موجود در شرکت آبفا استان البرز طراحی و به مرحله اجرا در آورده است.

3

هوشمندسازی صنایع

یکی از مهمترین اهداف ویرا پاسارگاد حرکت بر روی مرز دانش و بروزرسانی صنایع، علی الخصوص صنعت معدنکاری با علم روز دنیا می باشد.

4

همکاری و آموزش

این شرکت آماده همکاری در پروژه های صنعتی و همچنین آموزش به بخش های گوناگون صنایع در زمینه هوشمندسازی را دارا می باشد.