فناوریهای نوین زهکشی گاز متان در معادن زغال سنگ

در حال حاضر اغلب عملیات معدنی در معادن زغالسنگ در زون گازدار صورت میگیرد. در آینده نیز با گسترش و توسعه معادن و عمیق تر شدن آن مسلماً مسائل و مشکلات ناشی از گازها در معادن زغال سنگ افزایش مییابد. گرچه تاکنون این امکان به وجود نیامده است که بتوان معدنکاری را به طور کاملا ایمن ساخت ولی در عین حال باید با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی نوین و سایر امکانات موجود می توان خطرات ناشی از هجوم گاز به کارگاه یا انفجار را به حداقل رسانید.

یکی از خطرهایی که میزان آن در معادن زغالسنگ جهان نه تنها کاهش محسوسی نیافته است، « انفجار ناشی از گاز متان و گرد زغال است» به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیز افزایش یافته است. اینجا تکنولوژیهای نوین زهکشی گاز متان در معادن زغالسنگ مرور شده است. با توجه به تجربه های بدست آمده از کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاری برای زهکشی گاز متان از معادن زغالسنگ در کوتاه مدت با توجه به گازخیزی معدن، باعث ایجاد محیط معدنکاری ایمن و استفاده از گازی با کیفیت مناسب میشود.

مشکلات زهکشی گاز متان در معادن زغالسنگ میتواند توسط به کارگیری تکنیکهای موجود حل شود. اجرای صحیح سیستمهای زهکشی میتواند نصب صحیح سیستم نگهداری، کنترل منظم و تکمیل طرحهای حفاری سیستماتیک را بهبود ببخشد. در انتها براساس یافته های مروری این تحقیق پتانسیل های استفاده از فناوریهای نوین در معادن زغال- سنگ داخلی پیشنهاد شده است.

برای خواندن ادامه مقاله به سایت civilica.com مراجعه نمایید.
منبع: civilica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *